พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผบ.ศร.ได้นำผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ จำนวน 5 นาย เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์การทหารราบสหพันธรัฐมาเลเชีย เมื่อ 4-7 ก.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0618_resize.JPG
3/10/2555 9:29:14
Size (KB)  :  816 KB
IMG_0622_resize.JPG
3/10/2555 9:29:19
Size (KB)  :  542 KB
IMG_0625_resize.JPG
3/10/2555 9:29:23
Size (KB)  :  1,071 KB
IMG_0639_resize.JPG
3/10/2555 9:29:46
Size (KB)  :  618 KB
IMG_0640_resize.JPG
3/10/2555 9:29:48
Size (KB)  :  1,218 KB
IMG_0642_resize.JPG
3/10/2555 9:29:52
Size (KB)  :  711 KB
IMG_0643_resize.JPG
3/10/2555 9:29:55
Size (KB)  :  801 KB
IMG_0644_resize.JPG
3/10/2555 9:29:56
Size (KB)  :  820 KB
IMG_0657_resize.JPG
3/10/2555 9:30:15
Size (KB)  :  492 KB
IMG_0663_resize.JPG
3/10/2555 9:30:23
Size (KB)  :  469 KB
IMG_0672_resize.JPG
3/10/2555 9:30:35
Size (KB)  :  604 KB
IMG_0675_resize.JPG
3/10/2555 9:30:39
Size (KB)  :  351 KB
IMG_0677_resize.JPG
3/10/2555 9:30:41
Size (KB)  :  377 KB
IMG_0684_resize.JPG
3/10/2555 9:30:49
Size (KB)  :  1,100 KB
IMG_0685_resize.JPG
3/10/2555 9:30:50
Size (KB)  :  826 KB
IMG_0689_resize.JPG
3/10/2555 9:30:55
Size (KB)  :  818 KB
IMG_0692_resize.JPG
3/10/2555 9:30:58
Size (KB)  :  468 KB
IMG_0696_resize.JPG
3/10/2555 9:31:03
Size (KB)  :  592 KB
IMG_0703_resize.JPG
3/10/2555 9:31:12
Size (KB)  :  454 KB
IMG_0707_resize.JPG
3/10/2555 9:31:16
Size (KB)  :  410 KB
Pages:     1