พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ 2 เมื่อ 17 ก.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0579.JPG
17/9/2555 15:52:48
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_0580.JPG
17/9/2555 15:53:00
Size (KB)  :  2,891 KB
IMG_0581.JPG
17/9/2555 15:54:22
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_0582.JPG
17/9/2555 15:55:10
Size (KB)  :  2,894 KB
IMG_0583.JPG
17/9/2555 15:56:34
Size (KB)  :  3,043 KB
IMG_0584.JPG
17/9/2555 15:56:50
Size (KB)  :  3,004 KB
IMG_0585.JPG
17/9/2555 15:59:32
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_0586.JPG
17/9/2555 15:59:40
Size (KB)  :  2,911 KB
IMG_0587.JPG
17/9/2555 16:00:36
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_0588.JPG
17/9/2555 16:01:52
Size (KB)  :  3,053 KB
IMG_0589.JPG
17/9/2555 16:01:58
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_0590.JPG
17/9/2555 16:02:28
Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_0591.JPG
17/9/2555 16:05:24
Size (KB)  :  2,959 KB
IMG_0592.JPG
17/9/2555 16:06:02
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_0593.JPG
17/9/2555 16:07:04
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_0596.JPG
17/9/2555 16:07:24
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_0597.JPG
17/9/2555 16:08:08
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_0598.JPG
17/9/2555 16:08:10
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_0602.JPG
17/9/2555 16:11:10
Size (KB)  :  2,546 KB
IMG_0603.JPG
17/9/2555 16:11:44
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_0604.JPG
17/9/2555 16:12:12
Size (KB)  :  2,559 KB
IMG_0605.JPG
17/9/2555 16:12:32
Size (KB)  :  2,967 KB
IMG_0608.JPG
17/9/2555 16:14:16
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_0609.JPG
17/9/2555 16:20:04
Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_0610.JPG
17/9/2555 16:21:34
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG_0622.JPG
17/9/2555 16:35:52
Size (KB)  :  4,796 KB
IMG_0623.JPG
17/9/2555 16:36:16
Size (KB)  :  4,633 KB
IMG_0624.JPG
17/9/2555 16:36:44
Size (KB)  :  4,154 KB
IMG_0625.JPG
17/9/2555 16:36:58
Size (KB)  :  3,805 KB
IMG_0626.JPG
17/9/2555 16:37:26
Size (KB)  :  5,645 KB
IMG_0627.JPG
17/9/2555 16:37:32
Size (KB)  :  5,044 KB
Pages:     1