ผบ.ศร.เป็นประธานเปิดการฝึก นนส.ทบ.รุ่นที่ 16 ,นนส.หลักสูตร 1 ปี เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 37 และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ 3 เมื่อ 9 พ.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_0053.JPG
9/5/2556 8:17:46
Size (KB)  :  4,117 KB
IMG_0054.JPG
9/5/2556 8:18:34
Size (KB)  :  5,488 KB
IMG_0055.JPG
9/5/2556 8:18:54
Size (KB)  :  3,986 KB
IMG_0056.JPG
9/5/2556 8:19:30
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_0057.JPG
9/5/2556 8:20:04
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_0058.JPG
9/5/2556 8:25:00
Size (KB)  :  4,572 KB
IMG_0059.JPG
9/5/2556 8:25:08
Size (KB)  :  4,809 KB
IMG_0060.JPG
9/5/2556 8:25:54
Size (KB)  :  2,913 KB
IMG_0061.JPG
9/5/2556 8:26:00
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_0062.JPG
9/5/2556 8:27:20
Size (KB)  :  4,698 KB
IMG_0063.jpg
10/5/2556 11:19:01
Size (KB)  :  1,634 KB
Pages:     1