โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร. พล.อ.วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธาน “โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร.เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และลดปัญหาโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ” โดยความร่วมมือระหว่าง กรมราชองครักษ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ศร. ณ บริเวณทิศเหนือสนามฝึกปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 23 ส.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
28/8/2557 10:32:22

Size (KB)  :  69 KB
02.jpg
28/8/2557 10:32:52

Size (KB)  :  87 KB
03.jpg
28/8/2557 10:33:34

Size (KB)  :  79 KB
04.jpg
28/8/2557 10:33:03

Size (KB)  :  91 KB
05.jpg
28/8/2557 10:33:10

Size (KB)  :  83 KB
06.jpg
28/8/2557 10:33:16

Size (KB)  :  72 KB
07.jpg
28/8/2557 10:32:36

Size (KB)  :  80 KB
08.jpg
28/8/2557 10:32:47

Size (KB)  :  74 KB
09.jpg
28/8/2557 10:32:40

Size (KB)  :  70 KB
10.jpg
28/8/2557 10:33:00

Size (KB)  :  96 KB
11.jpg
28/8/2557 10:32:32

Size (KB)  :  80 KB
12.jpg
28/8/2557 10:33:13

Size (KB)  :  79 KB
13.jpg
28/8/2557 10:33:20

Size (KB)  :  86 KB
14.jpg
28/8/2557 10:33:42

Size (KB)  :  74 KB
15.jpg
28/8/2557 10:32:43

Size (KB)  :  61 KB
16.jpg
28/8/2557 10:32:28

Size (KB)  :  83 KB
17.jpg
28/8/2557 10:32:56

Size (KB)  :  76 KB
18.jpg
28/8/2557 10:33:07

Size (KB)  :  88 KB
Pages:     1