ศูนย์การทหารราบ ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัวทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่าง ค่ายธนะรัชต์ และ เวลา 2000 พิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ 12 ส.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
13/8/2557 9:46:20

Size (KB)  :  91 KB
02.jpg
13/8/2557 9:46:28

Size (KB)  :  86 KB
03.jpg
13/8/2557 9:46:36

Size (KB)  :  80 KB
04.jpg
13/8/2557 9:46:26

Size (KB)  :  84 KB
05.jpg
13/8/2557 9:46:32

Size (KB)  :  85 KB
06.jpg
13/8/2557 9:46:43

Size (KB)  :  84 KB
07.jpg
13/8/2557 9:46:40

Size (KB)  :  86 KB
08.jpg
13/8/2557 9:46:52

Size (KB)  :  89 KB
09.jpg
13/8/2557 9:46:48

Size (KB)  :  89 KB
010.jpg
13/8/2557 9:47:36

Size (KB)  :  73 KB
011.jpg
13/8/2557 9:47:45

Size (KB)  :  45 KB
012.jpg
13/8/2557 9:47:41

Size (KB)  :  57 KB
013.jpg
13/8/2557 9:47:54

Size (KB)  :  48 KB
014.jpg
13/8/2557 9:48:11

Size (KB)  :  45 KB
015.jpg
13/8/2557 9:47:49

Size (KB)  :  45 KB
016.jpg
13/8/2557 9:48:02

Size (KB)  :  36 KB
017.jpg
13/8/2557 9:48:06

Size (KB)  :  44 KB
018.jpg
13/8/2557 9:47:58

Size (KB)  :  45 KB
019.jpg
13/8/2557 9:48:17

Size (KB)  :  51 KB
Pages:     1