ศูนย์การทหารราบส่งข้าราชการกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีฯ โดยมี พล.อ.ณัฐกร เกิดสุขผล ผุ้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 4 ส.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
7/8/2557 9:06:52

Size (KB)  :  49 KB
02.jpg
7/8/2557 9:07:11

Size (KB)  :  59 KB
03.jpg
7/8/2557 9:07:53

Size (KB)  :  103 KB
04.jpg
7/8/2557 9:08:13

Size (KB)  :  86 KB
05.jpg
7/8/2557 9:08:23

Size (KB)  :  70 KB
06.jpg
7/8/2557 9:07:50

Size (KB)  :  70 KB
07.jpg
7/8/2557 9:06:40

Size (KB)  :  64 KB
08.jpg
7/8/2557 9:07:14

Size (KB)  :  59 KB
09.jpg
7/8/2557 9:07:30

Size (KB)  :  45 KB
10.jpg
7/8/2557 9:07:59

Size (KB)  :  87 KB
11.jpg
7/8/2557 9:06:45

Size (KB)  :  67 KB
12.jpg
7/8/2557 9:07:06

Size (KB)  :  50 KB
13.jpg
7/8/2557 9:08:07

Size (KB)  :  106 KB
14.jpg
7/8/2557 9:06:48

Size (KB)  :  58 KB
15.jpg
7/8/2557 9:07:18

Size (KB)  :  50 KB
16.jpg
7/8/2557 9:06:56

Size (KB)  :  55 KB
Pages:     1