พ.อ.เดชดนัย แสนรักษ์ รอง ผบ.ศร.(1) เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ส..ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
6/8/2557 10:32:48

Size (KB)  :  62 KB
02.jpg
6/8/2557 10:33:38

Size (KB)  :  97 KB
03.jpg
6/8/2557 10:32:36

Size (KB)  :  77 KB
04.jpg
6/8/2557 10:33:18

Size (KB)  :  126 KB
05.jpg
6/8/2557 10:32:31

Size (KB)  :  111 KB
06.jpg
6/8/2557 10:33:55

Size (KB)  :  106 KB
07.jpg
6/8/2557 10:34:13

Size (KB)  :  83 KB
08.jpg
6/8/2557 10:32:55

Size (KB)  :  157 KB
09.jpg
6/8/2557 10:32:26

Size (KB)  :  100 KB
10.jpg
6/8/2557 10:34:01

Size (KB)  :  103 KB
11.jpg
6/8/2557 10:33:12

Size (KB)  :  135 KB
12.jpg
6/8/2557 10:33:05

Size (KB)  :  121 KB
13.jpg
6/8/2557 10:33:32

Size (KB)  :  95 KB
14.jpg
6/8/2557 10:33:26

Size (KB)  :  75 KB
15.jpg
6/8/2557 10:34:08

Size (KB)  :  86 KB
16.jpg
6/8/2557 10:33:44

Size (KB)  :  71 KB
17.jpg
6/8/2557 10:32:42

Size (KB)  :  97 KB
18.jpg
6/8/2557 10:33:49

Size (KB)  :  92 KB
Pages:     1