ผบ.ศร.ประดับยศให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารรราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 26 ส.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_0025.JPG
26/8/2556 9:14:32

Size (KB)  :  2,844 KB
IMG_0027.JPG
26/8/2556 9:15:26

Size (KB)  :  3,134 KB
IMG_0033.JPG
27/8/2556 10:41:36

Size (KB)  :  1,954 KB
IMG_0034.JPG
26/8/2556 9:19:24

Size (KB)  :  2,170 KB
IMG_0035.JPG
27/8/2556 10:42:06

Size (KB)  :  1,919 KB
IMG_0037.JPG
27/8/2556 10:42:24

Size (KB)  :  2,025 KB
IMG_0041.JPG
26/8/2556 9:21:24

Size (KB)  :  2,491 KB
IMG_0044.JPG
27/8/2556 10:42:44

Size (KB)  :  2,088 KB
IMG_0047.JPG
26/8/2556 9:23:18

Size (KB)  :  2,221 KB
IMG_0049.JPG
27/8/2556 10:43:06

Size (KB)  :  1,960 KB
IMG_0051.JPG
26/8/2556 9:24:56

Size (KB)  :  2,494 KB
IMG_0053.JPG
26/8/2556 9:25:36

Size (KB)  :  2,483 KB
IMG_0055.JPG
27/8/2556 10:43:28

Size (KB)  :  1,903 KB
IMG_0057.JPG
26/8/2556 9:26:54

Size (KB)  :  2,244 KB
IMG_0059.JPG
26/8/2556 9:27:40

Size (KB)  :  2,311 KB
IMG_0061.JPG
26/8/2556 9:28:28

Size (KB)  :  2,305 KB
IMG_0063.JPG
26/8/2556 9:29:20

Size (KB)  :  2,402 KB
IMG_0065.JPG
26/8/2556 9:29:58

Size (KB)  :  2,403 KB
IMG_0067.JPG
26/8/2556 9:30:56

Size (KB)  :  2,458 KB
IMG_0069.JPG
26/8/2556 9:31:36

Size (KB)  :  2,476 KB
IMG_0071.JPG
26/8/2556 9:32:24

Size (KB)  :  2,335 KB
IMG_0074.JPG
26/8/2556 9:38:44

Size (KB)  :  2,366 KB
IMG_0075.JPG
26/8/2556 9:38:52

Size (KB)  :  2,270 KB
IMG_0077.JPG
26/8/2556 9:39:32

Size (KB)  :  2,108 KB
IMG_0079.JPG
26/8/2556 9:42:28

Size (KB)  :  2,584 KB
Pages:     1