ศูนย์การทหารราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_0077.JPG
12/8/2556 6:46:58

Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_0080.JPG
12/8/2556 6:47:56

Size (KB)  :  3,319 KB
IMG_0084.JPG
12/8/2556 20:51:08

Size (KB)  :  1,902 KB
IMG_0085.JPG
12/8/2556 6:49:48

Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_0086.JPG
12/8/2556 6:50:14

Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_0089.JPG
12/8/2556 6:51:00

Size (KB)  :  3,350 KB
IMG_0091.JPG
12/8/2556 6:51:32

Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_0093.JPG
12/8/2556 7:01:28

Size (KB)  :  3,750 KB
IMG_0094.JPG
12/8/2556 7:01:32

Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_0103.JPG
12/8/2556 7:14:32

Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_0104.JPG
12/8/2556 7:14:36

Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_0105.JPG
12/8/2556 7:14:38

Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_0107.JPG
12/8/2556 7:14:56

Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_0117.JPG
12/8/2556 7:48:28

Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_0118.JPG
12/8/2556 7:48:34

Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_0122.JPG
12/8/2556 7:52:02

Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_0125.JPG
12/8/2556 7:55:34

Size (KB)  :  3,882 KB
IMG_0130.JPG
12/8/2556 8:06:32

Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_0216.JPG
12/8/2556 9:43:44

Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_0218.JPG
12/8/2556 9:45:30

Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_0219.JPG
12/8/2556 9:45:36

Size (KB)  :  2,425 KB
IMG_0223.JPG
12/8/2556 9:48:28

Size (KB)  :  2,496 KB
IMG_0233.JPG
12/8/2556 19:00:10

Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_0235.JPG
12/8/2556 19:09:06

Size (KB)  :  2,928 KB
IMG_0236.JPG
12/8/2556 19:09:22

Size (KB)  :  2,846 KB
IMG_0242.JPG
12/8/2556 19:13:24

Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_0243.JPG
12/8/2556 19:14:20

Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_0244.JPG
12/8/2556 19:14:34

Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_0245.JPG
12/8/2556 19:15:20

Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_0251.JPG
12/8/2556 19:21:32

Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_0254.JPG
12/8/2556 19:22:00

Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_0263.JPG
12/8/2556 20:43:08

Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_0269.JPG
12/8/2556 19:26:16

Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_0273.JPG
12/8/2556 19:30:24

Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_0276.JPG
12/8/2556 19:35:28

Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_0280.JPG
12/8/2556 19:36:16

Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_0284.JPG
12/8/2556 19:39:14

Size (KB)  :  2,728 KB
IMG_0289.JPG
12/8/2556 19:40:12

Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_0295.JPG
12/8/2556 19:42:02

Size (KB)  :  2,532 KB
IMG_0297.JPG
12/8/2556 19:42:38

Size (KB)  :  2,741 KB
IMG_0298.JPG
12/8/2556 19:43:26

Size (KB)  :  2,651 KB
IMG_0299.JPG
12/8/2556 19:43:54

Size (KB)  :  2,690 KB
IMG_0300.JPG
12/8/2556 19:44:12

Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_0301.JPG
12/8/2556 19:44:30

Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_0302.JPG
12/8/2556 19:45:26

Size (KB)  :  2,506 KB
Pages:     1