ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 5 ส.ค.56 ณ บริเวณศาลาพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ

Thumbnail Image Table
IMG_0026.JPG
5/8/2556 8:13:46

Size (KB)  :  4,997 KB
IMG_0027.JPG
5/8/2556 8:14:00

Size (KB)  :  4,654 KB
IMG_0028.JPG
5/8/2556 8:14:38

Size (KB)  :  3,201 KB
IMG_0030.JPG
5/8/2556 8:15:16

Size (KB)  :  3,413 KB
IMG_0031.JPG
5/8/2556 8:16:06

Size (KB)  :  4,273 KB
IMG_0037.JPG
5/8/2556 8:17:28

Size (KB)  :  3,269 KB
IMG_0038.JPG
5/8/2556 8:17:32

Size (KB)  :  3,512 KB
IMG_0039.JPG
5/8/2556 8:17:40

Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_0040.JPG
5/8/2556 8:17:54

Size (KB)  :  3,843 KB
IMG_0041.JPG
5/8/2556 8:18:06

Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_0051.JPG
5/8/2556 8:25:12

Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_0054.JPG
5/8/2556 8:26:00

Size (KB)  :  5,035 KB
IMG_0055.JPG
5/8/2556 8:26:40

Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_0057.JPG
5/8/2556 8:27:20

Size (KB)  :  3,850 KB
IMG_0059.JPG
5/8/2556 8:28:34

Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_0061.JPG
5/8/2556 8:29:06

Size (KB)  :  3,890 KB
IMG_0063.JPG
5/8/2556 8:29:38

Size (KB)  :  4,116 KB
IMG_0065.JPG
5/8/2556 8:30:12

Size (KB)  :  4,110 KB
IMG_0066.JPG
5/8/2556 8:30:44

Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_0068.JPG
5/8/2556 8:31:12

Size (KB)  :  4,058 KB
IMG_0070.JPG
5/8/2556 8:31:36

Size (KB)  :  3,576 KB
IMG_0073.JPG
5/8/2556 8:32:40

Size (KB)  :  4,068 KB
IMG_0075.JPG
5/8/2556 8:33:10

Size (KB)  :  3,434 KB
IMG_0076.JPG
5/8/2556 8:40:20

Size (KB)  :  4,492 KB
IMG_0079.JPG
6/8/2556 9:40:01

Size (KB)  :  4,013 KB
IMG_0085.JPG
6/8/2556 9:40:34

Size (KB)  :  3,401 KB
IMG_0086.JPG
5/8/2556 9:01:20

Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_0097.JPG
6/8/2556 9:41:40

Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_0098.JPG
6/8/2556 9:41:53

Size (KB)  :  3,823 KB
IMG_0104.JPG
5/8/2556 9:26:34

Size (KB)  :  3,787 KB
IMG_0105.JPG
5/8/2556 9:26:46

Size (KB)  :  3,236 KB
IMG_0106.JPG
6/8/2556 9:42:15

Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_0110.JPG
5/8/2556 9:31:56

Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_0114.JPG
5/8/2556 9:33:48

Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_0127.JPG
5/8/2556 17:22:00

Size (KB)  :  3,705 KB
IMG_0150.JPG
5/8/2556 17:26:18

Size (KB)  :  2,426 KB
Pages:     1