ผบ.ศร.และข้าราชการศูนย์การทหารราบ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 2600 รูป ที่ปากน้ำปราณบุรี เมื่อ 12 ส.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0362.JPG
12/8/2555 9:33:46
Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_0364.JPG
12/8/2555 9:35:14
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_0365.JPG
12/8/2555 9:35:26
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG_0367.JPG
12/8/2555 9:35:40
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_0369.JPG
12/8/2555 9:36:14
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_0370.JPG
12/8/2555 9:36:34
Size (KB)  :  4,092 KB
IMG_0371.JPG
12/8/2555 9:37:16
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_0372.JPG
12/8/2555 9:38:28
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_0373.JPG
12/8/2555 9:38:44
Size (KB)  :  3,113 KB
IMG_0374.JPG
12/8/2555 9:38:56
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_0375.JPG
12/8/2555 9:43:58
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_0377.JPG
12/8/2555 9:44:14
Size (KB)  :  2,870 KB
IMG_0378.JPG
12/8/2555 9:44:26
Size (KB)  :  2,650 KB
IMG_0379.JPG
12/8/2555 9:44:46
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_0380.JPG
12/8/2555 9:45:16
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_0381.JPG
12/8/2555 9:46:02
Size (KB)  :  3,751 KB
IMG_0383.JPG
12/8/2555 9:46:52
Size (KB)  :  3,874 KB
IMG_0384.JPG
12/8/2555 9:47:10
Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_0385.JPG
12/8/2555 9:47:44
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_0386.JPG
12/8/2555 9:51:38
Size (KB)  :  4,273 KB
IMG_0388.JPG
12/8/2555 9:53:04
Size (KB)  :  3,861 KB
IMG_0389.JPG
12/8/2555 9:55:46
Size (KB)  :  3,643 KB
IMG_0391.JPG
12/8/2555 9:57:00
Size (KB)  :  3,125 KB
IMG_0393.JPG
12/8/2555 9:57:46
Size (KB)  :  3,308 KB
IMG_0394.JPG
12/8/2555 9:59:22
Size (KB)  :  3,987 KB
IMG_0398.JPG
12/8/2555 10:03:58
Size (KB)  :  3,345 KB
IMG_0399.JPG
12/8/2555 10:04:12
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_0401.JPG
12/8/2555 10:06:00
Size (KB)  :  3,855 KB
IMG_0402.JPG
12/8/2555 10:06:14
Size (KB)  :  4,142 KB
IMG_0405.JPG
12/8/2555 10:12:40
Size (KB)  :  2,445 KB
IMG_0406.JPG
12/8/2555 10:14:26
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_0408.JPG
12/8/2555 10:15:48
Size (KB)  :  2,542 KB
IMG_0409.JPG
12/8/2555 10:19:26
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_0411.JPG
12/8/2555 10:27:16
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_0412.JPG
12/8/2555 10:28:14
Size (KB)  :  3,347 KB
IMG_0413.JPG
12/8/2555 10:30:40
Size (KB)  :  3,801 KB
IMG_0416.JPG
12/8/2555 10:34:54
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_0419.JPG
12/8/2555 10:39:24
Size (KB)  :  3,720 KB
IMG_0421.JPG
12/8/2555 10:39:28
Size (KB)  :  3,787 KB
IMG_0423.JPG
12/8/2555 10:40:38
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_0424.JPG
12/8/2555 10:41:48
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_0428.JPG
12/8/2555 10:51:06
Size (KB)  :  3,169 KB
Pages:     1