ผบ.ศร.และข้าราชการศูนย์การทหารราบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวานเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เมื่อ 10 ส.ค.55

Thumbnail Image Table
DSCF5687.jpg
10/8/2555 11:25:50
Size (KB)  :  692 KB
DSCF5689.jpg
10/8/2555 11:26:44
Size (KB)  :  722 KB
DSCF5690.jpg
10/8/2555 11:26:56
Size (KB)  :  747 KB
DSCF5694.jpg
10/8/2555 11:56:48
Size (KB)  :  689 KB
DSCF5696.jpg
10/8/2555 11:57:56
Size (KB)  :  702 KB
DSCF5707.jpg
10/8/2555 12:02:22
Size (KB)  :  692 KB
DSCF5712.jpg
10/8/2555 12:04:54
Size (KB)  :  732 KB
DSCF5716.jpg
10/8/2555 12:05:54
Size (KB)  :  740 KB
DSCF5725.jpg
10/8/2555 12:10:04
Size (KB)  :  707 KB
DSCF5726.jpg
10/8/2555 12:12:52
Size (KB)  :  688 KB
DSCF5734.jpg
10/8/2555 12:20:04
Size (KB)  :  705 KB
Pages:     1