พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 8 ส.ค.55

Thumbnail Image Table
DSCF5398.jpg
8/8/2555 10:23:34
Size (KB)  :  733 KB
DSCF5403.jpg
8/8/2555 10:41:34
Size (KB)  :  687 KB
DSCF5404.jpg
8/8/2555 10:41:48
Size (KB)  :  699 KB
DSCF5405.jpg
8/8/2555 10:41:54
Size (KB)  :  721 KB
DSCF5406.jpg
8/8/2555 10:50:20
Size (KB)  :  744 KB
DSCF5407.jpg
8/8/2555 10:50:42
Size (KB)  :  701 KB
DSCF5408.jpg
8/8/2555 10:50:54
Size (KB)  :  701 KB
DSCF5412.jpg
8/8/2555 10:51:58
Size (KB)  :  727 KB
DSCF5413.jpg
8/8/2555 10:52:08
Size (KB)  :  692 KB
DSCF5414.jpg
8/8/2555 10:52:22
Size (KB)  :  744 KB
DSCF5416.jpg
8/8/2555 10:53:02
Size (KB)  :  731 KB
DSCF5417.jpg
8/8/2555 10:53:16
Size (KB)  :  749 KB
DSCF5433.jpg
8/8/2555 10:56:22
Size (KB)  :  744 KB
DSCF5438.jpg
8/8/2555 10:56:58
Size (KB)  :  734 KB
DSCF5450.jpg
8/8/2555 10:58:56
Size (KB)  :  718 KB
DSCF5452.jpg
8/8/2555 10:59:28
Size (KB)  :  751 KB
DSCF5461.jpg
8/8/2555 11:02:24
Size (KB)  :  720 KB
DSCF5464.jpg
8/8/2555 11:03:08
Size (KB)  :  758 KB
DSCF5468.jpg
8/8/2555 11:04:38
Size (KB)  :  740 KB
DSCF5470.jpg
8/8/2555 11:05:10
Size (KB)  :  706 KB
DSCF5471.jpg
8/8/2555 11:05:46
Size (KB)  :  742 KB
DSCF5493.jpg
8/8/2555 11:31:10
Size (KB)  :  691 KB
DSCF5494.jpg
8/8/2555 11:31:52
Size (KB)  :  716 KB
DSCF5506.jpg
8/8/2555 11:34:20
Size (KB)  :  721 KB
DSCF5510.jpg
8/8/2555 11:35:38
Size (KB)  :  733 KB
DSCF5511.jpg
8/8/2555 11:35:42
Size (KB)  :  721 KB
DSCF5514.jpg
8/8/2555 11:36:46
Size (KB)  :  734 KB
DSCF5525.jpg
8/8/2555 11:44:16
Size (KB)  :  712 KB
DSCF5527.jpg
8/8/2555 11:44:42
Size (KB)  :  722 KB
DSCF5533.jpg
8/8/2555 11:53:36
Size (KB)  :  737 KB
Pages:     1