พิธีเปิดการอบรมเลื่อนฐานะ ฯ เมื่อ 2 ก.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0636_resize.JPG
25/7/2555 10:16:58
Size (KB)  :  613 KB
IMG_0638_resize.JPG
25/7/2555 10:16:58
Size (KB)  :  447 KB
IMG_0639_resize.JPG
25/7/2555 10:17:00
Size (KB)  :  467 KB
IMG_0640_resize.JPG
25/7/2555 10:17:00
Size (KB)  :  622 KB
IMG_0643_resize.JPG
25/7/2555 10:17:02
Size (KB)  :  469 KB
IMG_0646_resize.JPG
25/7/2555 10:17:04
Size (KB)  :  523 KB
IMG_0647_resize.JPG
25/7/2555 10:17:04
Size (KB)  :  490 KB
IMG_0648_resize.JPG
25/7/2555 10:17:06
Size (KB)  :  487 KB
IMG_0650_resize.JPG
25/7/2555 10:17:06
Size (KB)  :  485 KB
IMG_0651_resize.JPG
25/7/2555 10:17:08
Size (KB)  :  521 KB
IMG_0653_resize.JPG
25/7/2555 10:17:08
Size (KB)  :  423 KB
IMG_0654_resize.JPG
25/7/2555 10:17:08
Size (KB)  :  358 KB
IMG_0655_resize.JPG
25/7/2555 10:17:10
Size (KB)  :  371 KB
IMG_0658_resize.JPG
25/7/2555 10:17:12
Size (KB)  :  523 KB
IMG_0660_resize.JPG
25/7/2555 10:17:12
Size (KB)  :  498 KB
Pages:     1