ผบ.ศร.เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตของศูนย์การทหารราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ต.ทับใต้ อ.หัวหิน และ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุม เมื่อ 21 ส.ค.55 ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี

Thumbnail Image Table
IMG_0528.JPG
21/8/2555 11:04:40
Size (KB)  :  4,484 KB
IMG_0530.JPG
21/8/2555 11:05:00
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_0531.JPG
21/8/2555 11:05:10
Size (KB)  :  3,018 KB
IMG_0532.JPG
21/8/2555 11:08:06
Size (KB)  :  2,610 KB
IMG_0533.JPG
21/8/2555 11:08:14
Size (KB)  :  2,615 KB
IMG_0534.JPG
21/8/2555 11:08:28
Size (KB)  :  2,972 KB
IMG_0535.JPG
21/8/2555 11:39:12
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_0536.JPG
21/8/2555 11:39:20
Size (KB)  :  3,052 KB
IMG_0537.JPG
21/8/2555 11:39:30
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_0538.JPG
21/8/2555 11:39:40
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_0539.JPG
21/8/2555 11:40:08
Size (KB)  :  3,125 KB
IMG_0540.JPG
21/8/2555 11:40:42
Size (KB)  :  2,992 KB
IMG_0541.JPG
21/8/2555 11:40:58
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_0542.JPG
21/8/2555 11:41:46
Size (KB)  :  3,012 KB
IMG_0543.JPG
21/8/2555 11:42:10
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_0544.JPG
21/8/2555 11:42:30
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_0545.JPG
21/8/2555 11:43:34
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_0547.JPG
21/8/2555 11:44:02
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_0548.JPG
21/8/2555 11:54:06
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_0550.JPG
21/8/2555 12:24:52
Size (KB)  :  2,946 KB
Pages:     1