ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ศร.เมื่อ 22 ก.ค.57

Thumbnail Image Table
1.jpg
22/7/2557 10:22:07

Size (KB)  :  900 KB
2.jpg
22/7/2557 10:22:12

Size (KB)  :  869 KB
3.jpg
22/7/2557 10:22:17

Size (KB)  :  710 KB
4.jpg
22/7/2557 10:22:27

Size (KB)  :  718 KB
5.jpg
22/7/2557 10:22:32

Size (KB)  :  776 KB
6.jpg
22/7/2557 10:22:37

Size (KB)  :  759 KB
7.jpg
22/7/2557 10:22:46

Size (KB)  :  755 KB
8.jpg
22/7/2557 10:22:53

Size (KB)  :  825 KB
Pages:     1