ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ศาสนสถาน ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 ก.ค.57

Thumbnail Image Table
1.jpg
11/7/2557 16:03:48

Size (KB)  :  76 KB
2.jpg
11/7/2557 16:03:55

Size (KB)  :  89 KB
3.jpg
11/7/2557 16:04:01

Size (KB)  :  82 KB
4.jpg
11/7/2557 16:04:06

Size (KB)  :  87 KB
5.jpg
11/7/2557 16:04:11

Size (KB)  :  83 KB
6.jpg
11/7/2557 16:04:16

Size (KB)  :  59 KB
7.jpg
11/7/2557 16:04:21

Size (KB)  :  72 KB
8.jpg
11/7/2557 16:04:26

Size (KB)  :  110 KB
9.jpg
11/7/2557 16:04:34

Size (KB)  :  152 KB
10.jpg
11/7/2557 16:04:40

Size (KB)  :  100 KB
11.jpg
11/7/2557 16:04:45

Size (KB)  :  119 KB
12.jpg
11/7/2557 16:04:51

Size (KB)  :  134 KB
13.jpg
11/7/2557 16:04:58

Size (KB)  :  112 KB
14.jpg
11/7/2557 16:05:03

Size (KB)  :  119 KB
15.jpg
11/7/2557 16:05:11

Size (KB)  :  109 KB
Pages:     1