จก.ยศ.ทบ.เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 10 ก.ค.57

Thumbnail Image Table
1.jpg
11/7/2557 16:06:39

Size (KB)  :  79 KB
2.jpg
11/7/2557 16:06:44

Size (KB)  :  54 KB
3.jpg
11/7/2557 16:06:48

Size (KB)  :  70 KB
4.jpg
11/7/2557 16:06:52

Size (KB)  :  79 KB
5.jpg
11/7/2557 16:06:57

Size (KB)  :  88 KB
6.jpg
11/7/2557 16:07:04

Size (KB)  :  96 KB
7.jpg
11/7/2557 16:07:08

Size (KB)  :  130 KB
8.jpg
11/7/2557 16:07:12

Size (KB)  :  105 KB
Pages:     1