รอง ผบ.ศร. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวค่ายธนะรัชต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดรังษีนิมิตร (ไทรงาม) และเททองหล่อพระ เมื่อ 7 ก.ค.57

Thumbnail Image Table
3180.jpg
8/7/2557 8:59:06

Size (KB)  :  157 KB
3181.jpg
8/7/2557 8:59:19

Size (KB)  :  119 KB
3182.jpg
8/7/2557 8:59:25

Size (KB)  :  138 KB
3183.jpg
8/7/2557 8:59:30

Size (KB)  :  140 KB
3184.jpg
8/7/2557 8:59:35

Size (KB)  :  119 KB
3185.jpg
8/7/2557 8:59:40

Size (KB)  :  99 KB
3186.jpg
8/7/2557 8:59:44

Size (KB)  :  144 KB
3187.jpg
8/7/2557 8:59:49

Size (KB)  :  89 KB
3188.jpg
8/7/2557 8:59:54

Size (KB)  :  133 KB
3189.jpg
8/7/2557 9:00:00

Size (KB)  :  131 KB
3190.jpg
8/7/2557 9:00:04

Size (KB)  :  127 KB
3191.jpg
8/7/2557 9:00:09

Size (KB)  :  150 KB
3192.jpg
8/7/2557 9:00:14

Size (KB)  :  142 KB
3193.jpg
8/7/2557 9:00:18

Size (KB)  :  134 KB
3194.jpg
8/7/2557 9:00:24

Size (KB)  :  136 KB
3195.jpg
8/7/2557 9:00:28

Size (KB)  :  157 KB
3196.jpg
8/7/2557 9:00:53

Size (KB)  :  81 KB
jujom114.jpg
8/7/2557 8:59:00

Size (KB)  :  153 KB
Pages:     1