ผบ.ศร.เป็นประธานในการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่างฯ เมื่อ 2 ก.ค.57

Thumbnail Image Table
6.jpg
3/7/2557 10:30:45

Size (KB)  :  91 KB
7.jpg
3/7/2557 10:30:55

Size (KB)  :  106 KB
8.jpg
3/7/2557 10:31:00

Size (KB)  :  105 KB
9.jpg
3/7/2557 10:31:05

Size (KB)  :  98 KB
10.jpg
3/7/2557 10:31:15

Size (KB)  :  107 KB
11.jpg
3/7/2557 10:31:24

Size (KB)  :  109 KB
Pages:     1