ชุดตรวจ จาก กพ.ทบ.มาทำการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ กำลังพล เมื่อ 8 ก.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_0021.JPG
8/7/2556 9:22:06
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_0022.JPG
8/7/2556 9:30:56
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_0026.JPG
8/7/2556 9:32:18
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_0027.JPG
8/7/2556 10:00:46
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_0028.JPG
8/7/2556 10:01:22
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_0029.JPG
8/7/2556 10:01:38
Size (KB)  :  3,088 KB
IMG_0030.JPG
8/7/2556 10:01:48
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_0031.JPG
8/7/2556 10:02:14
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_0032.JPG
8/7/2556 10:02:22
Size (KB)  :  3,363 KB
IMG_0033.JPG
8/7/2556 10:02:30
Size (KB)  :  3,087 KB
Pages:     1