ผบ.ศร.เป็นประธาน ประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 12 ก.ค.55 ที่ บก.ศร.

Thumbnail Image Table
DSCF4357.jpg
12/7/2555 11:46:32
Size (KB)  :  705 KB
DSCF4358.jpg
12/7/2555 11:47:16
Size (KB)  :  698 KB
DSCF4359.jpg
12/7/2555 11:47:28
Size (KB)  :  703 KB
DSCF4361.jpg
12/7/2555 11:50:40
Size (KB)  :  724 KB
DSCF4364.jpg
12/7/2555 11:51:30
Size (KB)  :  702 KB
DSCF4367.jpg
12/7/2555 11:52:16
Size (KB)  :  741 KB
DSCF4369.jpg
12/7/2555 11:53:00
Size (KB)  :  702 KB
DSCF4372.jpg
12/7/2555 11:53:44
Size (KB)  :  687 KB
DSCF4374.jpg
12/7/2555 11:54:20
Size (KB)  :  725 KB
DSCF4376.jpg
12/7/2555 11:55:00
Size (KB)  :  645 KB
DSCF4380.jpg
12/7/2555 11:56:10
Size (KB)  :  661 KB
DSCF4381.jpg
12/7/2555 11:56:20
Size (KB)  :  681 KB
DSCF4383.jpg
12/7/2555 11:56:56
Size (KB)  :  687 KB
DSCF4385.jpg
12/7/2555 11:57:56
Size (KB)  :  675 KB
DSCF4388.jpg
12/7/2555 11:58:34
Size (KB)  :  708 KB
DSCF4391.jpg
12/7/2555 11:59:12
Size (KB)  :  670 KB
DSCF4394.jpg
12/7/2555 11:59:50
Size (KB)  :  699 KB
DSCF4397.jpg
12/7/2555 12:00:28
Size (KB)  :  714 KB
DSCF4398.jpg
12/7/2555 12:00:38
Size (KB)  :  732 KB
DSCF4400.jpg
12/7/2555 12:01:26
Size (KB)  :  709 KB
DSCF4402.jpg
12/7/2555 12:01:54
Size (KB)  :  731 KB
DSCF4403.jpg
12/7/2555 12:02:12
Size (KB)  :  715 KB
DSCF4405.jpg
12/7/2555 12:02:46
Size (KB)  :  742 KB
DSCF4407.jpg
12/7/2555 12:06:26
Size (KB)  :  676 KB
DSCF4408.jpg
12/7/2555 12:06:42
Size (KB)  :  705 KB
DSCF4409.jpg
12/7/2555 12:06:58
Size (KB)  :  718 KB
DSCF4410.jpg
12/7/2555 12:07:18
Size (KB)  :  732 KB
Pages:     1