พล.ต.นิวัตร มีนะโยธิน รอง จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ กศนศค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ก.ค.55

Thumbnail Image Table
DSCF4272_resize.jpg
25/7/2555 10:19:08
Size (KB)  :  332 KB
DSCF4274_resize.jpg
25/7/2555 10:19:10
Size (KB)  :  245 KB
DSCF4276_resize.jpg
25/7/2555 10:19:10
Size (KB)  :  252 KB
DSCF4277_resize.jpg
25/7/2555 10:19:10
Size (KB)  :  242 KB
DSCF4279_resize.jpg
25/7/2555 10:19:12
Size (KB)  :  248 KB
DSCF4281_resize.jpg
25/7/2555 10:19:12
Size (KB)  :  250 KB
DSCF4282_resize.jpg
25/7/2555 10:19:12
Size (KB)  :  290 KB
DSCF4284_resize.jpg
25/7/2555 10:19:14
Size (KB)  :  271 KB
DSCF4286_resize.jpg
25/7/2555 10:19:14
Size (KB)  :  294 KB
DSCF4287_resize.jpg
25/7/2555 10:19:14
Size (KB)  :  266 KB
DSCF4288_resize.jpg
25/7/2555 10:19:14
Size (KB)  :  197 KB
DSCF4296_resize.jpg
25/7/2555 10:19:18
Size (KB)  :  275 KB
DSCF4297_resize.jpg
25/7/2555 10:19:18
Size (KB)  :  286 KB
DSCF4300_resize.jpg
25/7/2555 10:19:18
Size (KB)  :  277 KB
DSCF4302_resize.jpg
25/7/2555 10:19:20
Size (KB)  :  284 KB
DSCF4303_resize.jpg
25/7/2555 10:19:20
Size (KB)  :  287 KB
Pages:     1