พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (C-IED) ประจำปี 2557 ห้วงที่ 2 ณ ศูนย์การทหารราบ (ห้วงการฝึกระหว่าง 23 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค.57) เมื่อ 23 มิ.ย.57

Thumbnail Image Table
1.jpg
27/6/2557 9:45:18

Size (KB)  :  107 KB
2.jpg
27/6/2557 9:45:27

Size (KB)  :  52 KB
3.jpg
27/6/2557 9:45:22

Size (KB)  :  53 KB
4.jpg
27/6/2557 9:45:35

Size (KB)  :  67 KB
5.jpg
27/6/2557 9:45:31

Size (KB)  :  80 KB
Pages:     1