พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ จก.ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (C-IED) ประจำปี 2557 ห้วงที่ 2 ณ ศูนย์การทหารราบ (ห้วงการฝึก 23 มิ.ย.- 3 ก.ค.57) เมื่อ 26 มิ.ย.57

Thumbnail Image Table
87958.jpg
27/6/2557 9:33:17

Size (KB)  :  158 KB
87959.jpg
27/6/2557 9:33:23

Size (KB)  :  120 KB
87960.jpg
27/6/2557 9:33:29

Size (KB)  :  151 KB
87961.jpg
27/6/2557 9:33:35

Size (KB)  :  129 KB
87963.jpg
27/6/2557 9:33:41

Size (KB)  :  128 KB
87964.jpg
27/6/2557 9:33:46

Size (KB)  :  127 KB
87965.jpg
27/6/2557 9:33:51

Size (KB)  :  97 KB
87966.jpg
27/6/2557 9:33:57

Size (KB)  :  217 KB
87967.jpg
27/6/2557 9:34:02

Size (KB)  :  205 KB
Pages:     1