พ.อ.องอาจ คุลี รอง ผบ.ศร.2 นำข้าราชการ,กำลังพลและ มว.ดุริยางค์ ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพานฯ เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ เกิดความรัก ความสามัคคีในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Thumbnail Image Table
1403678079286.jpg
25/6/2557 13:58:14

Size (KB)  :  84 KB
1403678083766.jpg
25/6/2557 13:37:51

Size (KB)  :  137 KB
1403678085469.jpg
25/6/2557 13:59:04

Size (KB)  :  120 KB
1403678087884.jpg
25/6/2557 13:59:05

Size (KB)  :  84 KB
1403678089613.jpg
25/6/2557 13:59:06

Size (KB)  :  145 KB
1403678091218.jpg
25/6/2557 13:59:07

Size (KB)  :  86 KB
1403678092792.jpg
25/6/2557 13:37:30

Size (KB)  :  144 KB
1403678095345.jpg
25/6/2557 13:59:08

Size (KB)  :  167 KB
1403678096977.jpg
25/6/2557 13:59:09

Size (KB)  :  135 KB
1403678098683.jpg
25/6/2557 13:59:02

Size (KB)  :  140 KB
1403678100261.jpg
25/6/2557 13:58:29

Size (KB)  :  122 KB
Pages:     1