ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 100 ที่หอประชุม ศร. เมื่อ 17 มิ.ย.57

Thumbnail Image Table
20140617_084447.jpg
17/6/2557 8:44:48

Size (KB)  :  4,374 KB
20140617_084821.jpg
17/6/2557 8:48:22

Size (KB)  :  4,168 KB
20140617_092758.jpg
17/6/2557 9:27:58

Size (KB)  :  3,640 KB
20140617_093226.jpg
17/6/2557 9:32:26

Size (KB)  :  3,958 KB
20140617_093332.jpg
17/6/2557 9:33:32

Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_8444.JPG
17/6/2557 9:04:52

Size (KB)  :  5,473 KB
IMG_8446.JPG
17/6/2557 9:05:26

Size (KB)  :  6,685 KB
IMG_8448.JPG
17/6/2557 9:06:22

Size (KB)  :  6,509 KB
IMG_8451.JPG
17/6/2557 9:07:28

Size (KB)  :  4,670 KB
IMG_8456.JPG
17/6/2557 9:09:34

Size (KB)  :  7,708 KB
IMG_8470.JPG
17/6/2557 9:12:20

Size (KB)  :  5,537 KB
IMG_8472.JPG
17/6/2557 9:12:50

Size (KB)  :  5,305 KB
IMG_8476.JPG
17/6/2557 9:14:26

Size (KB)  :  6,022 KB
IMG_8481.JPG
17/6/2557 9:16:02

Size (KB)  :  6,105 KB
IMG_8482.JPG
17/6/2557 9:16:32

Size (KB)  :  6,511 KB
IMG_8483.JPG
17/6/2557 9:16:36

Size (KB)  :  5,819 KB
IMG_8485.JPG
17/6/2557 9:17:08

Size (KB)  :  6,246 KB
IMG_8497.JPG
17/6/2557 9:21:26

Size (KB)  :  6,087 KB
IMG_8498.JPG
17/6/2557 9:22:24

Size (KB)  :  5,680 KB
IMG_8503.JPG
17/6/2557 9:32:42

Size (KB)  :  5,655 KB
Pages:     1