ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ 108 เมื่อ 10 มิ.ย.57

Thumbnail Image Table
IMG_7164.JPG
10/6/2557 6:28:52

Size (KB)  :  6,713 KB
IMG_7167.JPG
10/6/2557 6:29:10

Size (KB)  :  7,349 KB
IMG_7169.JPG
10/6/2557 6:29:20

Size (KB)  :  7,591 KB
IMG_7174.JPG
10/6/2557 6:29:48

Size (KB)  :  6,507 KB
IMG_7175.JPG
10/6/2557 6:30:40

Size (KB)  :  6,589 KB
IMG_7179.JPG
10/6/2557 6:31:30

Size (KB)  :  4,902 KB
IMG_7190.JPG
10/6/2557 6:35:24

Size (KB)  :  6,025 KB
IMG_7198.JPG
10/6/2557 6:38:10

Size (KB)  :  5,476 KB
IMG_7199.JPG
10/6/2557 6:43:52

Size (KB)  :  4,509 KB
IMG_7349.JPG
10/6/2557 10:15:52

Size (KB)  :  6,723 KB
IMG_7362.JPG
10/6/2557 10:22:48

Size (KB)  :  8,467 KB
IMG_7367.JPG
10/6/2557 10:23:20

Size (KB)  :  7,763 KB
IMG_7370.JPG
10/6/2557 10:23:58

Size (KB)  :  6,325 KB
IMG_7383.JPG
10/6/2557 10:28:12

Size (KB)  :  6,624 KB
Pages:     1