พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1 จำนวน 8 หน่วยฝึก ภายใน ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 2 มิ.ย.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
6/6/2557 8:28:09

Size (KB)  :  162 KB
02.jpg
6/6/2557 8:28:04

Size (KB)  :  179 KB
03.jpg
6/6/2557 8:28:14

Size (KB)  :  145 KB
04.jpg
6/6/2557 8:27:41

Size (KB)  :  145 KB
05.jpg
6/6/2557 8:27:50

Size (KB)  :  112 KB
06.jpg
6/6/2557 8:28:01

Size (KB)  :  57 KB
07.jpg
6/6/2557 8:27:55

Size (KB)  :  115 KB
08.jpg
6/6/2557 8:28:16

Size (KB)  :  116 KB
09.jpg
6/6/2557 8:27:49

Size (KB)  :  116 KB
Pages:     1