การฝึกร่วมผสม ทบ.ไทย-สหรัฐฯ รหัสหนุมานการ์เดียน 13 ระหว่างวันที่ 17-27 มิ.ย.56 ณ ศูนย์การทหารราบ

Thumbnail Image Table
IMG_0011.JPG
17/6/2556 14:02:09
Size (KB)  :  1,088 KB
IMG_0030.JPG
15/6/2556 8:52:10
Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_0031.JPG
15/6/2556 8:52:20
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_0032.JPG
15/6/2556 8:52:28
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_0033.JPG
15/6/2556 8:52:36
Size (KB)  :  3,043 KB
IMG_0034.JPG
15/6/2556 8:57:26
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_0035.JPG
15/6/2556 8:57:42
Size (KB)  :  3,334 KB
IMG_0036.JPG
15/6/2556 8:57:58
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_0037.JPG
15/6/2556 8:58:06
Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_0038.JPG
15/6/2556 8:58:28
Size (KB)  :  2,992 KB
IMG_0039.JPG
15/6/2556 9:00:04
Size (KB)  :  2,752 KB
IMG_0040.JPG
17/6/2556 7:32:20
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_0041.JPG
17/6/2556 7:59:06
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_0042.JPG
17/6/2556 7:59:28
Size (KB)  :  3,824 KB
IMG_0043.JPG
17/6/2556 8:02:28
Size (KB)  :  4,215 KB
IMG_0056.JPG
20/6/2556 13:38:24
Size (KB)  :  3,787 KB
IMG_0057.JPG
20/6/2556 13:39:02
Size (KB)  :  3,888 KB
IMG_0058.JPG
20/6/2556 13:40:38
Size (KB)  :  3,013 KB
IMG_0059.JPG
20/6/2556 13:42:50
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_0060.JPG
20/6/2556 18:01:51
Size (KB)  :  2,633 KB
IMG_0061.JPG
20/6/2556 13:44:14
Size (KB)  :  4,075 KB
IMG_0062.JPG
20/6/2556 13:45:36
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_0063.JPG
20/6/2556 13:51:04
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_0088.JPG
17/6/2556 9:33:26
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_0089.JPG
17/6/2556 13:31:29
Size (KB)  :  973 KB
IMG_0090.JPG
17/6/2556 13:31:45
Size (KB)  :  1,011 KB
IMG_0091.JPG
17/6/2556 13:24:59
Size (KB)  :  1,082 KB
IMG_0092.JPG
17/6/2556 9:48:50
Size (KB)  :  2,839 KB
IMG_0093.JPG
17/6/2556 9:48:58
Size (KB)  :  2,885 KB
IMG_0094.JPG
17/6/2556 9:51:08
Size (KB)  :  4,064 KB
IMG_0095.JPG
17/6/2556 9:51:26
Size (KB)  :  2,464 KB
IMG_0096.JPG
17/6/2556 13:32:23
Size (KB)  :  2,072 KB
IMG_0097.JPG
17/6/2556 9:53:22
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_0098.JPG
17/6/2556 9:53:28
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_0099.JPG
17/6/2556 10:05:34
Size (KB)  :  3,452 KB
IMG_0100.JPG
17/6/2556 10:19:10
Size (KB)  :  4,080 KB
IMG_0101.JPG
17/6/2556 13:34:44
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_0103.JPG
17/6/2556 10:46:12
Size (KB)  :  4,587 KB
IMG_0104.JPG
17/6/2556 13:28:49
Size (KB)  :  2,079 KB
IMG_0105.JPG
17/6/2556 13:29:16
Size (KB)  :  2,391 KB
IMG_0106.JPG
17/6/2556 10:48:56
Size (KB)  :  4,105 KB
IMG_0107.JPG
17/6/2556 10:49:02
Size (KB)  :  4,178 KB
IMG_0108.JPG
17/6/2556 10:49:04
Size (KB)  :  3,911 KB
IMG_0109.JPG
17/6/2556 10:49:38
Size (KB)  :  3,808 KB
IMG_0110.JPG
17/6/2556 10:49:42
Size (KB)  :  3,818 KB
Pages:     1