ผบ.ศร. เป็นประธานประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 17 มิ.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_0044.JPG
17/6/2556 8:43:38
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_0045.JPG
17/6/2556 8:43:56
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_0046.JPG
17/6/2556 8:44:18
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_0047.JPG
17/6/2556 8:44:32
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_0048.JPG
17/6/2556 8:46:18
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_0049.JPG
17/6/2556 13:54:12
Size (KB)  :  1,464 KB
IMG_0050.JPG
17/6/2556 8:47:02
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_0051.JPG
17/6/2556 13:54:30
Size (KB)  :  1,691 KB
IMG_0052.JPG
17/6/2556 13:55:01
Size (KB)  :  1,626 KB
IMG_0053.JPG
17/6/2556 13:55:28
Size (KB)  :  1,526 KB
IMG_0054.JPG
17/6/2556 13:55:48
Size (KB)  :  1,394 KB
IMG_0055.JPG
17/6/2556 13:56:02
Size (KB)  :  1,574 KB
IMG_0056.JPG
17/6/2556 13:56:17
Size (KB)  :  1,501 KB
IMG_0057.JPG
17/6/2556 13:56:33
Size (KB)  :  1,445 KB
IMG_0058.JPG
17/6/2556 13:56:50
Size (KB)  :  1,545 KB
IMG_0059.JPG
17/6/2556 13:57:02
Size (KB)  :  1,485 KB
IMG_0060.JPG
17/6/2556 13:57:16
Size (KB)  :  1,385 KB
IMG_0061.JPG
17/6/2556 13:57:27
Size (KB)  :  1,533 KB
IMG_0062.JPG
17/6/2556 13:57:35
Size (KB)  :  1,562 KB
IMG_0063.JPG
17/6/2556 13:57:50
Size (KB)  :  1,533 KB
IMG_0064.JPG
17/6/2556 13:58:02
Size (KB)  :  1,451 KB
IMG_0065.JPG
17/6/2556 13:58:12
Size (KB)  :  1,491 KB
IMG_0066.JPG
17/6/2556 13:58:23
Size (KB)  :  1,491 KB
IMG_0068.JPG
17/6/2556 13:53:22
Size (KB)  :  1,635 KB
IMG_0069.JPG
17/6/2556 13:58:45
Size (KB)  :  1,409 KB
IMG_0070.JPG
17/6/2556 13:58:58
Size (KB)  :  1,516 KB
IMG_0071.JPG
17/6/2556 13:59:19
Size (KB)  :  1,452 KB
IMG_0072.JPG
17/6/2556 13:59:34
Size (KB)  :  1,484 KB
IMG_0073.JPG
17/6/2556 13:59:46
Size (KB)  :  1,470 KB
IMG_0074.JPG
17/6/2556 13:59:54
Size (KB)  :  1,464 KB
IMG_0075.JPG
17/6/2556 13:43:12
Size (KB)  :  2,328 KB
IMG_0076.JPG
17/6/2556 13:43:45
Size (KB)  :  2,222 KB
IMG_0077.JPG
17/6/2556 13:43:59
Size (KB)  :  2,190 KB
IMG_0078.JPG
17/6/2556 9:06:46
Size (KB)  :  2,750 KB
IMG_0079.JPG
17/6/2556 9:07:24
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_0080.JPG
17/6/2556 13:49:24
Size (KB)  :  1,742 KB
IMG_0081.JPG
17/6/2556 9:10:36
Size (KB)  :  3,066 KB
IMG_0082.JPG
17/6/2556 9:11:08
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_0083.JPG
17/6/2556 9:11:10
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_0084.JPG
17/6/2556 9:11:30
Size (KB)  :  2,783 KB
IMG_0085.JPG
17/6/2556 9:12:00
Size (KB)  :  2,953 KB
IMG_0087.JPG
17/6/2556 13:50:34
Size (KB)  :  1,596 KB
IMG_0088 .jpg
19/6/2556 9:52:16
Size (KB)  :  717 KB
Pages:     1