สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายสรุปและสาธิตยานยนต์ต้นแบบขนาดเล็กใช้ในการลาดตระเวนและสนับสนุนการจู่โจมเคลื่อนที่เร็ว ณ ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 3 มิ.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_0013.JPG
5/6/2556 13:01:18
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_0014.JPG
5/6/2556 13:42:56
Size (KB)  :  4,029 KB
IMG_0016.JPG
5/6/2556 13:44:38
Size (KB)  :  3,781 KB
IMG_0031.JPG
5/6/2556 14:00:04
Size (KB)  :  2,955 KB
IMG_0032.JPG
5/6/2556 14:16:20
Size (KB)  :  1,811 KB
IMG_0034.JPG
5/6/2556 14:16:32
Size (KB)  :  2,710 KB
IMG_0035.JPG
5/6/2556 14:16:54
Size (KB)  :  2,632 KB
IMG_0037.JPG
5/6/2556 14:33:20
Size (KB)  :  3,505 KB
IMG_0038.JPG
5/6/2556 14:33:22
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_0039.JPG
5/6/2556 14:33:32
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_0040.JPG
5/6/2556 14:33:48
Size (KB)  :  3,883 KB
IMG_0041.JPG
5/6/2556 14:34:16
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_0044.JPG
5/6/2556 14:34:42
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_0046.JPG
3/6/2556 15:16:58
Size (KB)  :  3,576 KB
IMG_0047.JPG
3/6/2556 15:17:18
Size (KB)  :  3,055 KB
IMG_0049.JPG
3/6/2556 15:21:26
Size (KB)  :  3,194 KB
IMG_0050.JPG
4/6/2556 7:47:31
Size (KB)  :  457 KB
IMG_0053.JPG
3/6/2556 16:20:04
Size (KB)  :  3,393 KB
IMG_0057.JPG
3/6/2556 16:22:32
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_0058.JPG
3/6/2556 16:22:50
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_0059.JPG
3/6/2556 16:23:30
Size (KB)  :  2,542 KB
IMG_0060.JPG
3/6/2556 16:23:58
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_0061.JPG
3/6/2556 16:24:14
Size (KB)  :  3,411 KB
IMG_0065.JPG
3/6/2556 16:26:22
Size (KB)  :  3,376 KB
IMG_0066.JPG
3/6/2556 16:26:44
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_0069.JPG
3/6/2556 16:27:42
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_0070.JPG
3/6/2556 16:27:44
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_0071.JPG
3/6/2556 16:27:46
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_0073.JPG
3/6/2556 16:28:52
Size (KB)  :  3,508 KB
IMG_0074.JPG
3/6/2556 16:30:34
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_0075.JPG
3/6/2556 16:31:22
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_0080.JPG
4/6/2556 7:45:12
Size (KB)  :  1,474 KB
IMG_0095.JPG
5/6/2556 17:06:59
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_0097.JPG
5/6/2556 15:18:54
Size (KB)  :  3,729 KB
IMG_0106.JPG
5/6/2556 16:48:18
Size (KB)  :  719 KB
Pages:     1