ศูนย์การทหารราบจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/56 เมื่อ 23 พ.ค.56

Thumbnail Image Table
IMG_0001.JPG
23/5/2556 8:26:12
Size (KB)  :  2,379 KB
IMG_0003.JPG
23/5/2556 8:41:14
Size (KB)  :  3,229 KB
IMG_0004.JPG
23/5/2556 8:41:46
Size (KB)  :  3,443 KB
IMG_0006.JPG
23/5/2556 8:42:44
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_0008.JPG
23/5/2556 8:43:26
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_0012.JPG
23/5/2556 8:45:04
Size (KB)  :  2,622 KB
IMG_0013.JPG
23/5/2556 8:45:18
Size (KB)  :  2,963 KB
IMG_0020.JPG
23/5/2556 8:49:16
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_0021.JPG
23/5/2556 8:49:32
Size (KB)  :  3,628 KB
IMG_0044.JPG
23/5/2556 9:05:12
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_0045.JPG
23/5/2556 9:05:26
Size (KB)  :  2,852 KB
IMG_0048.JPG
23/5/2556 9:06:02
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_0053.JPG
23/5/2556 9:09:00
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_0064.JPG
23/5/2556 9:55:54
Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_0066.JPG
23/5/2556 9:57:56
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_0071.JPG
23/5/2556 10:04:16
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_0073.JPG
23/5/2556 10:05:10
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_0077.JPG
23/5/2556 10:06:36
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_0080.JPG
23/5/2556 10:11:30
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_0085.JPG
23/5/2556 10:27:02
Size (KB)  :  2,824 KB
Pages:     1