ผบ.ศร. เป็นประธานการประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2556 ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.58

Thumbnail Image Table
1430365125319.jpg
30/4/2558 10:40:13
Size (KB)  :  89 KB
1430365127120.jpg
30/4/2558 10:40:15
Size (KB)  :  95 KB
1430365129364.jpg
30/4/2558 10:40:17
Size (KB)  :  90 KB
1430365131030.jpg
30/4/2558 10:40:19
Size (KB)  :  132 KB
1430365132514.jpg
30/4/2558 10:40:22
Size (KB)  :  134 KB
1430365134813.jpg
30/4/2558 10:40:24
Size (KB)  :  123 KB
1430365136409.jpg
30/4/2558 10:40:26
Size (KB)  :  198 KB
1430365137933.jpg
30/4/2558 10:40:29
Size (KB)  :  166 KB
1430365139481.jpg
30/4/2558 10:40:32
Size (KB)  :  186 KB
1430365140925.jpg
30/4/2558 10:40:34
Size (KB)  :  89 KB
1430365142572.jpg
30/4/2558 10:40:37
Size (KB)  :  95 KB
1430365144116.jpg
30/4/2558 10:40:39
Size (KB)  :  105 KB
Pages:     1