พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร.(หลักสูตรพิเศษ)1 ปี รุ่นที่ 38/57 และหลักสูตร นนส.ทบ.1 ปี เหล่า ร. รุ่นที่ 18 (1/57) ณ หอประชุม ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 29 เม.ย.58

Thumbnail Image Table
IMG_1186.JPG
29/4/2558 8:49:28
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_1198.JPG
29/4/2558 8:52:58
Size (KB)  :  2,586 KB
IMG_1199.JPG
29/4/2558 8:53:04
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_1200.JPG
29/4/2558 8:53:06
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_1202.JPG
29/4/2558 8:53:44
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_1204.JPG
29/4/2558 8:54:04
Size (KB)  :  2,715 KB
IMG_1206.JPG
29/4/2558 8:54:40
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_1207.JPG
29/4/2558 8:54:46
Size (KB)  :  2,585 KB
IMG_1209.JPG
29/4/2558 8:55:00
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_1210.JPG
29/4/2558 8:55:02
Size (KB)  :  2,726 KB
IMG_1214.JPG
29/4/2558 8:56:30
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_1215.JPG
29/4/2558 8:56:38
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_1217.JPG
29/4/2558 8:57:32
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_1226.JPG
29/4/2558 9:05:44
Size (KB)  :  2,617 KB
IMG_1232.JPG
29/4/2558 9:08:30
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_1236.JPG
29/4/2558 9:11:24
Size (KB)  :  3,187 KB
IMG_1240.JPG
29/4/2558 9:13:48
Size (KB)  :  3,278 KB
IMG_1245.JPG
29/4/2558 9:17:40
Size (KB)  :  3,200 KB
IMG_1246.JPG
29/4/2558 9:17:44
Size (KB)  :  3,241 KB
IMG_1253.JPG
29/4/2558 9:57:40
Size (KB)  :  3,574 KB
IMG_1257.JPG
29/4/2558 10:02:00
Size (KB)  :  3,704 KB
IMG_1259.JPG
29/4/2558 10:02:10
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_1263.JPG
29/4/2558 10:32:24
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_1276.JPG
29/4/2558 10:33:06
Size (KB)  :  2,804 KB
IMG_1281.JPG
29/4/2558 10:33:10
Size (KB)  :  2,976 KB
IMG_1286.JPG
29/4/2558 10:33:46
Size (KB)  :  2,257 KB
IMG_1292.JPG
29/4/2558 10:36:22
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_1296.JPG
29/4/2558 10:38:32
Size (KB)  :  3,120 KB
IMG_1298.JPG
29/4/2558 10:40:12
Size (KB)  :  3,064 KB
IMG_1299.JPG
29/4/2558 10:40:48
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_1311.JPG
29/4/2558 11:01:16
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_1313.JPG
29/4/2558 11:02:00
Size (KB)  :  2,257 KB
Pages:     1