รร.ร.ศร. ตรวจภูมิประเทศเพื่อทำปัญหาฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 100 เมื่อ 28 เม.ย.- 2 พ.ค.57

Thumbnail Image Table
IMG_0087.JPG
29/4/2557 14:21:56

Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_0093.JPG
29/4/2557 14:26:20

Size (KB)  :  3,866 KB
IMG_0108.JPG
29/4/2557 14:46:08

Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_0113.JPG
29/4/2557 14:53:46

Size (KB)  :  3,345 KB
IMG_0119.JPG
29/4/2557 15:23:08

Size (KB)  :  2,875 KB
IMG_0120.JPG
29/4/2557 15:23:46

Size (KB)  :  2,552 KB
IMG_0123.JPG
29/4/2557 15:25:02

Size (KB)  :  2,955 KB
IMG_0133.JPG
30/4/2557 8:25:58

Size (KB)  :  2,399 KB
IMG_0138.JPG
30/4/2557 9:08:06

Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_0161.JPG
30/4/2557 11:42:22

Size (KB)  :  3,253 KB
Pages:     1