กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. จัดอบรมการเพราะเลี้ยงเห็ดให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ เมื่อ 22 เม.ย.57

Thumbnail Image Table
DSCF1858.JPG
22/4/2557 13:26:48

Size (KB)  :  3,733 KB
DSCF1863.JPG
22/4/2557 13:28:56

Size (KB)  :  3,933 KB
DSCF1864.JPG
22/4/2557 13:29:18

Size (KB)  :  3,473 KB
DSCF1866.JPG
22/4/2557 13:29:56

Size (KB)  :  3,764 KB
DSCF1870.JPG
22/4/2557 13:33:08

Size (KB)  :  3,835 KB
DSCF1874.JPG
22/4/2557 13:38:14

Size (KB)  :  3,450 KB
DSCF1875.JPG
22/4/2557 13:38:28

Size (KB)  :  3,888 KB
DSCF1876.JPG
22/4/2557 13:38:42

Size (KB)  :  3,635 KB
DSCF1878.JPG
22/4/2557 13:39:42

Size (KB)  :  3,787 KB
DSCF1881.JPG
22/4/2557 13:41:10

Size (KB)  :  3,543 KB
DSCF1888.JPG
22/4/2557 13:57:56

Size (KB)  :  3,779 KB
DSCF1890.JPG
22/4/2557 14:01:06

Size (KB)  :  3,898 KB
DSCF1891.JPG
22/4/2557 14:01:22

Size (KB)  :  3,629 KB
DSCF1895.JPG
22/4/2557 14:19:14

Size (KB)  :  3,821 KB
DSCF1897.JPG
22/4/2557 14:36:50

Size (KB)  :  3,748 KB
Pages:     1