ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารก่อนปลดเป็นกองหนุน ผลัดที่ 1/54

Thumbnail Image Table
IMG_0001.JPG
29/4/2556 8:39:42
Size (KB)  :  4,477 KB
IMG_0002.JPG
29/4/2556 8:39:54
Size (KB)  :  4,392 KB
IMG_0004.JPG
29/4/2556 8:40:46
Size (KB)  :  3,859 KB
IMG_0006.JPG
29/4/2556 8:41:00
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_0008.JPG
29/4/2556 8:42:40
Size (KB)  :  4,350 KB
IMG_0009.JPG
29/4/2556 8:42:44
Size (KB)  :  4,556 KB
IMG_0015.JPG
29/4/2556 8:46:54
Size (KB)  :  3,685 KB
IMG_0016.JPG
29/4/2556 8:47:00
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_0017.JPG
29/4/2556 8:47:00
Size (KB)  :  3,406 KB
IMG_0020.JPG
29/4/2556 8:49:32
Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_0026.JPG
29/4/2556 8:51:44
Size (KB)  :  4,228 KB
IMG_0027.JPG
29/4/2556 8:52:38
Size (KB)  :  4,481 KB
IMG_0029.JPG
29/4/2556 8:53:34
Size (KB)  :  4,001 KB
IMG_0034.JPG
29/4/2556 9:05:38
Size (KB)  :  3,391 KB
IMG_0035.JPG
29/4/2556 9:05:54
Size (KB)  :  3,760 KB
IMG_0036.JPG
29/4/2556 9:06:12
Size (KB)  :  3,962 KB
IMG_0038.JPG
29/4/2556 9:06:24
Size (KB)  :  4,196 KB
IMG_0039.JPG
29/4/2556 9:06:36
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_0045.JPG
29/4/2556 9:12:06
Size (KB)  :  3,423 KB
IMG_0050.JPG
29/4/2556 9:13:46
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_0055.JPG
29/4/2556 9:15:38
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_0057.JPG
29/4/2556 9:16:40
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_0060.JPG
29/4/2556 9:17:00
Size (KB)  :  3,929 KB
IMG_0062.JPG
29/4/2556 9:17:26
Size (KB)  :  4,088 KB
IMG_0064.JPG
29/4/2556 9:17:56
Size (KB)  :  3,796 KB
Pages:     1