พิธีประดับยศนักเรียนนายสิบและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.(เหล่า ร.รุ่นที่ 16 1/55) และ นนส.หลักสูตรพิเศษ เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 36) เมื่อ 30 เม.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_0037.JPG
30/4/2556 18:07:07
Size (KB)  :  2,160 KB
IMG_0039.JPG
30/4/2556 10:43:14
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_0041.JPG
30/4/2556 10:44:06
Size (KB)  :  2,617 KB
IMG_0042.JPG
30/4/2556 10:44:22
Size (KB)  :  1,924 KB
IMG_0044.JPG
30/4/2556 10:45:12
Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_0048.JPG
30/4/2556 10:48:22
Size (KB)  :  3,119 KB
IMG_0050.JPG
30/4/2556 10:48:46
Size (KB)  :  3,042 KB
IMG_0053.JPG
30/4/2556 10:50:08
Size (KB)  :  2,635 KB
IMG_0056.JPG
30/4/2556 10:51:04
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_0057.JPG
30/4/2556 10:51:42
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_0068.JPG
30/4/2556 10:56:52
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_0069.JPG
30/4/2556 10:57:40
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_0073.JPG
30/4/2556 11:08:36
Size (KB)  :  3,972 KB
IMG_0082.JPG
30/4/2556 11:13:44
Size (KB)  :  3,534 KB
IMG_0089.JPG
30/4/2556 12:07:12
Size (KB)  :  2,295 KB
IMG_0090.JPG
30/4/2556 12:07:14
Size (KB)  :  2,149 KB
IMG_0091.JPG
30/4/2556 12:07:22
Size (KB)  :  2,205 KB
IMG_0093.JPG
30/4/2556 12:07:54
Size (KB)  :  2,484 KB
IMG_0095.JPG
30/4/2556 12:07:58
Size (KB)  :  2,105 KB
IMG_0099.JPG
30/4/2556 12:09:30
Size (KB)  :  2,663 KB
IMG_0100.JPG
30/4/2556 12:10:46
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_0107.JPG
30/4/2556 12:12:34
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_0109.JPG
30/4/2556 12:13:22
Size (KB)  :  2,917 KB
IMG_0113.JPG
30/4/2556 12:18:12
Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_0124.JPG
30/4/2556 12:37:56
Size (KB)  :  3,045 KB
Pages:     1