การประชุมคณะทำงานพิจารณาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV) มาใช้ในกองทัพบก ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย.56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การทหารราบ เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลและชมการทดสอบ/สาธิตการใช้งาน Mini UAV แบบต่าง ๆ ที่บริษัทนำมาเสนอ

Thumbnail Image Table
IMG_0006.JPG
25/4/2556 9:55:54
Size (KB)  :  2,898 KB
IMG_0007.JPG
25/4/2556 9:56:06
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_0008.JPG
25/4/2556 9:56:18
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_0010.JPG
26/4/2556 8:21:56
Size (KB)  :  1,272 KB
IMG_0014.JPG
25/4/2556 10:22:10
Size (KB)  :  5,034 KB
IMG_0015.JPG
25/4/2556 10:26:22
Size (KB)  :  4,704 KB
IMG_0020.JPG
25/4/2556 10:33:20
Size (KB)  :  5,026 KB
IMG_0032.JPG
25/4/2556 10:37:46
Size (KB)  :  5,595 KB
IMG_0033.JPG
25/4/2556 10:37:52
Size (KB)  :  4,664 KB
IMG_0034.JPG
25/4/2556 10:38:04
Size (KB)  :  5,287 KB
IMG_0042.JPG
25/4/2556 10:39:42
Size (KB)  :  5,009 KB
IMG_0048.JPG
25/4/2556 10:44:42
Size (KB)  :  3,296 KB
IMG_0050.JPG
26/4/2556 8:23:32
Size (KB)  :  95 KB
IMG_0087.JPG
25/4/2556 18:36:50
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_0092.JPG
25/4/2556 22:12:16
Size (KB)  :  2,995 KB
IMG_0100.JPG
25/4/2556 22:15:38
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_1352.JPG
23/4/2556 9:20:32
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_1353.JPG
23/4/2556 9:21:04
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_1354.JPG
23/4/2556 9:21:26
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_1355.JPG
23/4/2556 9:21:58
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_1360.JPG
23/4/2556 9:39:22
Size (KB)  :  3,022 KB
IMG_1364.JPG
23/4/2556 9:41:52
Size (KB)  :  2,895 KB
IMG_1365.JPG
23/4/2556 9:43:28
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_1366.JPG
23/4/2556 9:45:10
Size (KB)  :  2,840 KB
IMG_1404.JPG
23/4/2556 11:40:28
Size (KB)  :  3,897 KB
IMG_1405.JPG
23/4/2556 11:44:04
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_1407.JPG
23/4/2556 11:52:18
Size (KB)  :  3,069 KB
IMG_1408.JPG
23/4/2556 11:52:32
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_1409.JPG
23/4/2556 12:00:46
Size (KB)  :  4,526 KB
IMG_1410.JPG
23/4/2556 12:01:02
Size (KB)  :  3,965 KB
IMG_1425.JPG
23/4/2556 12:13:12
Size (KB)  :  4,153 KB
IMG_1426.JPG
23/4/2556 12:13:16
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_1427.JPG
23/4/2556 12:13:18
Size (KB)  :  2,218 KB
IMG_1489.JPG
24/4/2556 10:04:46
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_1490.JPG
24/4/2556 10:04:52
Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_1491.JPG
24/4/2556 11:45:54
Size (KB)  :  2,815 KB
IMG_1492.JPG
24/4/2556 11:49:48
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_1493.JPG
24/4/2556 11:49:58
Size (KB)  :  3,051 KB
IMG_1494.JPG
24/4/2556 11:50:04
Size (KB)  :  3,142 KB
IMG_1495.JPG
24/4/2556 11:50:20
Size (KB)  :  2,565 KB
IMG_1496.JPG
24/4/2556 11:51:38
Size (KB)  :  2,956 KB
IMG_1497.JPG
24/4/2556 11:52:14
Size (KB)  :  3,083 KB
IMG_14277.JPG
26/4/2556 8:24:18
Size (KB)  :  77 KB
IMG_14278.JPG
24/4/2556 11:36:24
Size (KB)  :  654 KB
Pages:     1