ผบ.ศร.พร้อมคณะ ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการรวมทั้งกระบวนการผลิดน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลปราณบุรี เมื่อ 3 เม.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_1314.JPG
3/4/2556 10:25:10
Size (KB)  :  2,420 KB
IMG_1316.JPG
3/4/2556 10:25:42
Size (KB)  :  2,224 KB
IMG_1319.JPG
3/4/2556 10:28:22
Size (KB)  :  2,358 KB
IMG_1321.JPG
3/4/2556 11:09:30
Size (KB)  :  2,341 KB
IMG_1323.JPG
4/4/2556 7:49:43
Size (KB)  :  1,037 KB
IMG_1327.JPG
3/4/2556 11:17:52
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_1329.JPG
3/4/2556 11:18:06
Size (KB)  :  2,187 KB
IMG_1330.JPG
3/4/2556 11:18:28
Size (KB)  :  2,309 KB
IMG_1333.JPG
3/4/2556 11:22:00
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_1334.JPG
3/4/2556 11:22:10
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_1341.JPG
3/4/2556 11:24:32
Size (KB)  :  2,518 KB
IMG_1344.JPG
3/4/2556 11:27:00
Size (KB)  :  2,434 KB
IMG_1345.JPG
3/4/2556 11:28:58
Size (KB)  :  2,319 KB
IMG_1346.JPG
3/4/2556 11:29:22
Size (KB)  :  2,247 KB
IMG_1349.JPG
3/4/2556 11:30:14
Size (KB)  :  2,378 KB
IMG_1351.JPG
3/4/2556 11:37:04
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_1353.JPG
3/4/2556 11:45:26
Size (KB)  :  2,167 KB
IMG_1356.JPG
3/4/2556 11:51:42
Size (KB)  :  2,580 KB
IMG_1360.JPG
3/4/2556 11:55:52
Size (KB)  :  2,700 KB
IMG_1362.JPG
3/4/2556 12:11:36
Size (KB)  :  2,356 KB
Pages:     1