ผบ.ศร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 131 เมื่อ 4 เม.ย.56 ณ อาคารกองการศึกษา

Thumbnail Image Table
IMG_1338.JPG
4/4/2556 9:15:26
Size (KB)  :  3,203 KB
IMG_1339.JPG
4/4/2556 9:15:56
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_1341.JPG
4/4/2556 9:16:06
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_1342.JPG
4/4/2556 9:16:48
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_1344.JPG
4/4/2556 9:17:06
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_1345.JPG
4/4/2556 9:17:52
Size (KB)  :  3,460 KB
IMG_1346.JPG
4/4/2556 9:19:34
Size (KB)  :  3,236 KB
IMG_1347.JPG
4/4/2556 9:20:12
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_1348.JPG
4/4/2556 9:20:28
Size (KB)  :  2,654 KB
IMG_1350.JPG
4/4/2556 9:28:00
Size (KB)  :  3,404 KB
Pages:     1