ศูนย์การทหารรราบ ตั้งจุดตรวจยานพาหนะพิเศษ ภายในค่ายธนะรัชต์ ห้วง มี.ค.- เม.ย.57

Thumbnail Image Table
DSCF3511.JPG
7/3/2557 6:31:56

Size (KB)  :  2,486 KB
DSCF3513.JPG
7/3/2557 6:31:57

Size (KB)  :  2,447 KB
DSCF3516.JPG
7/3/2557 6:31:57

Size (KB)  :  2,244 KB
DSCF3519.JPG
7/3/2557 6:31:58

Size (KB)  :  2,319 KB
DSCF3524.JPG
7/3/2557 6:31:59

Size (KB)  :  2,566 KB
DSCF3533.JPG
7/3/2557 6:32:01

Size (KB)  :  2,383 KB
DSCF3534.JPG
7/3/2557 6:32:01

Size (KB)  :  2,916 KB
DSCF3535.JPG
7/3/2557 6:32:02

Size (KB)  :  2,493 KB
DSCF3539.JPG
7/3/2557 6:32:03

Size (KB)  :  2,214 KB
DSCF3546.JPG
7/3/2557 6:32:04

Size (KB)  :  2,248 KB
DSCF3549.JPG
7/3/2557 6:32:05

Size (KB)  :  2,409 KB
DSCF3570.JPG
7/3/2557 6:32:11

Size (KB)  :  2,237 KB
DSCF3573.JPG
7/3/2557 6:32:12

Size (KB)  :  3,167 KB
Pages:     1