ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 132 ที่หอประชุม ศร. เมื่อ 11 มี.ค.57

Thumbnail Image Table
IMG_1570.jpg
11/3/2557 12:18:50

Size (KB)  :  676 KB
IMG_1571.jpg
11/3/2557 12:18:58

Size (KB)  :  539 KB
IMG_1573.jpg
11/3/2557 12:19:14

Size (KB)  :  479 KB
IMG_1574.jpg
11/3/2557 12:19:22

Size (KB)  :  570 KB
IMG_1579.jpg
11/3/2557 12:20:08

Size (KB)  :  574 KB
IMG_1582.jpg
11/3/2557 12:20:34

Size (KB)  :  586 KB
IMG_1583.jpg
11/3/2557 12:20:42

Size (KB)  :  646 KB
IMG_1585.jpg
11/3/2557 12:20:58

Size (KB)  :  523 KB
IMG_1589.jpg
11/3/2557 12:21:36

Size (KB)  :  615 KB
IMG_1591.jpg
11/3/2557 12:21:52

Size (KB)  :  656 KB
IMG_1594.jpg
11/3/2557 12:22:02

Size (KB)  :  587 KB
IMG_1595.jpg
11/3/2557 12:22:12

Size (KB)  :  644 KB
IMG_1597.jpg
11/3/2557 12:22:20

Size (KB)  :  622 KB
IMG_1602.jpg
11/3/2557 12:22:40

Size (KB)  :  657 KB
IMG_1603.jpg
11/3/2557 12:22:48

Size (KB)  :  605 KB
IMG_1604.jpg
11/3/2557 12:22:56

Size (KB)  :  576 KB
IMG_1605.jpg
11/3/2557 12:23:04

Size (KB)  :  663 KB
IMG_1606.jpg
11/3/2557 12:23:12

Size (KB)  :  444 KB
IMG_1608.jpg
11/3/2557 12:23:28

Size (KB)  :  537 KB
IMG_1609.jpg
11/3/2557 12:34:20

Size (KB)  :  364 KB
Pages:     1