ผบ.ศร. เปิดการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557 เมื่อ 4 มี.ค.57

Thumbnail Image Table
IMG_1408.jpg
6/3/2557 10:58:28

Size (KB)  :  868 KB
IMG_1410.jpg
6/3/2557 10:58:48

Size (KB)  :  927 KB
IMG_1413.jpg
6/3/2557 10:58:56

Size (KB)  :  926 KB
IMG_1414.jpg
6/3/2557 10:59:06

Size (KB)  :  875 KB
IMG_1415.jpg
6/3/2557 10:59:14

Size (KB)  :  646 KB
IMG_1416.jpg
6/3/2557 10:59:22

Size (KB)  :  845 KB
IMG_1417.jpg
6/3/2557 10:59:30

Size (KB)  :  892 KB
IMG_1421.jpg
6/3/2557 11:00:06

Size (KB)  :  783 KB
IMG_1422.jpg
6/3/2557 11:00:16

Size (KB)  :  720 KB
IMG_1423.jpg
6/3/2557 11:00:24

Size (KB)  :  781 KB
IMG_1424.jpg
6/3/2557 11:00:32

Size (KB)  :  797 KB
IMG_1425.jpg
6/3/2557 11:00:40

Size (KB)  :  978 KB
IMG_1426.jpg
6/3/2557 11:00:50

Size (KB)  :  901 KB
Pages:     1