ศูนย์การทหารราบ ต้อนรับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ตรวจเยี่ยม ศร. และ รร.นส.ทบ. เมื่อ 12 มี.ค.57

Thumbnail Image Table
IMG_1613.jpg
12/3/2557 15:47:50

Size (KB)  :  597 KB
IMG_1615.jpg
12/3/2557 15:48:06

Size (KB)  :  792 KB
IMG_1618.jpg
12/3/2557 15:48:34

Size (KB)  :  552 KB
IMG_1620.jpg
12/3/2557 15:48:50

Size (KB)  :  663 KB
IMG_1622.jpg
12/3/2557 15:49:06

Size (KB)  :  486 KB
IMG_1624.jpg
12/3/2557 15:49:22

Size (KB)  :  490 KB
IMG_1625.jpg
12/3/2557 15:49:30

Size (KB)  :  556 KB
IMG_1629.jpg
12/3/2557 15:50:00

Size (KB)  :  502 KB
IMG_1630.jpg
12/3/2557 15:50:08

Size (KB)  :  544 KB
IMG_1636.jpg
12/3/2557 15:50:46

Size (KB)  :  491 KB
IMG_1641.jpg
12/3/2557 15:50:54

Size (KB)  :  878 KB
IMG_1642.jpg
12/3/2557 15:51:00

Size (KB)  :  865 KB
IMG_1645.jpg
12/3/2557 15:52:16

Size (KB)  :  694 KB
IMG_1661.jpg
12/3/2557 15:54:26

Size (KB)  :  584 KB
IMG_1663.jpg
12/3/2557 15:54:42

Size (KB)  :  736 KB
Pages:     1