มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสมาชิกสายใจไทย ฯ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และตรวจสุขภาพ ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ ที่จะขยายความช่วยเหลือมูลนิธิสายใจไทย ในด้านความฟื้นฟูสภาพความพิการ และการฝึกอาชีพ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ โดย พล.อ.กำธน สินธวานนท์ รองประธานมูลนิธิ ฯ เดินทางมาร่วมงาน และให้โอวาทแก่สมาชิก เมื่อ 15 มี.ค.56 โดยมี พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ

Thumbnail Image Table
DSC01765.JPG
15/3/2556 10:41:32
Size (KB)  :  3,927 KB
DSC01767.JPG
15/3/2556 10:42:00
Size (KB)  :  3,965 KB
DSC01768.JPG
15/3/2556 10:42:08
Size (KB)  :  3,974 KB
DSC01770.JPG
15/3/2556 10:43:04
Size (KB)  :  3,968 KB
DSC01771.JPG
15/3/2556 11:04:30
Size (KB)  :  3,801 KB
DSC01772.JPG
15/3/2556 11:04:42
Size (KB)  :  3,824 KB
DSC01774.JPG
15/3/2556 11:06:06
Size (KB)  :  3,901 KB
DSC01775.JPG
15/3/2556 11:06:26
Size (KB)  :  3,985 KB
DSC01776.JPG
15/3/2556 11:06:36
Size (KB)  :  3,847 KB
DSC01778.JPG
15/3/2556 11:07:00
Size (KB)  :  3,897 KB
DSC01780.JPG
15/3/2556 11:07:18
Size (KB)  :  4,151 KB
DSC01781.JPG
15/3/2556 11:07:38
Size (KB)  :  3,987 KB
DSC01783.JPG
15/3/2556 11:08:22
Size (KB)  :  3,796 KB
DSC01784.JPG
15/3/2556 11:08:28
Size (KB)  :  3,806 KB
DSC01785.JPG
15/3/2556 11:08:48
Size (KB)  :  3,945 KB
DSC01786.JPG
15/3/2556 11:09:28
Size (KB)  :  4,074 KB
DSC01787.JPG
15/3/2556 11:10:08
Size (KB)  :  3,878 KB
DSC01789.JPG
15/3/2556 11:11:08
Size (KB)  :  3,836 KB
DSC01790.JPG
15/3/2556 11:11:18
Size (KB)  :  3,817 KB
DSC01792.JPG
15/3/2556 11:13:12
Size (KB)  :  3,972 KB
DSC01794.JPG
15/3/2556 11:14:00
Size (KB)  :  3,895 KB
DSC01796.JPG
15/3/2556 11:14:22
Size (KB)  :  3,981 KB
Pages:     1