การประชุมคณะทำงานพิจารณาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV) มาใช้ในกองทัพบก ระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค.56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การทหารราบ เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลและชมการทดสอบ/สาธิตการใช้งาน Mini UAV แบบต่าง ๆ ที่บริษัทนำมาเสนอ

Thumbnail Image Table
mini_uav_01.jpg
27/3/2556 21:09:36
Size (KB)  :  1,151 KB
mini_uav_02.jpg
27/3/2556 21:09:52
Size (KB)  :  1,167 KB
mini_uav_03.jpg
27/3/2556 21:19:20
Size (KB)  :  1,181 KB
mini_uav_04.jpg
27/3/2556 21:20:32
Size (KB)  :  1,174 KB
mini_uav_05.jpg
27/3/2556 21:43:30
Size (KB)  :  1,169 KB
mini_uav_06.jpg
28/3/2556 0:59:28
Size (KB)  :  1,155 KB
mini_uav_07.jpg
28/3/2556 1:02:34
Size (KB)  :  1,167 KB
mini_uav_08.jpg
28/3/2556 20:58:44
Size (KB)  :  1,165 KB
mini_uav_09.jpg
28/3/2556 20:59:06
Size (KB)  :  1,166 KB
mini_uav_10.jpg
28/3/2556 20:59:46
Size (KB)  :  1,175 KB
mini_uav_11.jpg
28/3/2556 21:01:10
Size (KB)  :  1,159 KB
mini_uav_12.jpg
28/3/2556 21:01:24
Size (KB)  :  1,160 KB
mini_uav_13.jpg
28/3/2556 21:03:12
Size (KB)  :  1,180 KB
mini_uav_14.jpg
28/3/2556 21:03:52
Size (KB)  :  1,178 KB
mini_uav_15.jpg
28/3/2556 21:19:52
Size (KB)  :  1,166 KB
mini_uav_16.jpg
28/3/2556 21:19:58
Size (KB)  :  1,156 KB
mini_uav_17.jpg
28/3/2556 21:20:26
Size (KB)  :  1,169 KB
mini_uav_18.jpg
28/3/2556 22:37:42
Size (KB)  :  1,167 KB
mini_uav_19.jpg
28/3/2556 22:41:00
Size (KB)  :  1,168 KB
mini_uav_20.jpg
29/3/2556 1:18:32
Size (KB)  :  1,156 KB
mini_uav_21.jpg
29/3/2556 2:45:48
Size (KB)  :  1,173 KB
mini_uav_22.jpg
29/3/2556 4:43:46
Size (KB)  :  1,165 KB
mini_uav_23.jpg
29/3/2556 4:43:58
Size (KB)  :  1,147 KB
mini_uav_24.jpg
29/3/2556 4:58:58
Size (KB)  :  1,164 KB
mini_uav_25.jpg
29/3/2556 21:42:06
Size (KB)  :  1,209 KB
mini_uav_26.jpg
28/3/2556 9:01:20
Size (KB)  :  1,992 KB
mini_uav_27.jpg
28/3/2556 9:01:32
Size (KB)  :  2,313 KB
mini_uav_28.jpg
28/3/2556 9:01:48
Size (KB)  :  2,045 KB
mini_uav_29.jpg
28/3/2556 10:29:24
Size (KB)  :  1,966 KB
mini_uav_30.jpg
28/3/2556 10:29:36
Size (KB)  :  2,159 KB
mini_uav_31.jpg
28/3/2556 10:29:46
Size (KB)  :  2,093 KB
mini_uav_32.jpg
28/3/2556 10:32:28
Size (KB)  :  1,866 KB
mini_uav_33.jpg
28/3/2556 10:32:32
Size (KB)  :  1,885 KB
mini_uav_34.jpg
28/3/2556 12:15:44
Size (KB)  :  1,982 KB
mini_uav_35.jpg
29/3/2556 14:33:22
Size (KB)  :  1,977 KB
mini_uav_36.jpg
29/3/2556 14:33:26
Size (KB)  :  1,979 KB
mini_uav_37.jpg
29/3/2556 14:33:34
Size (KB)  :  1,872 KB
mini_uav_38.jpg
29/3/2556 19:23:22
Size (KB)  :  1,210 KB
mini_uav_39.jpg
29/3/2556 19:23:40
Size (KB)  :  1,511 KB
mini_uav_40.jpg
29/3/2556 20:42:22
Size (KB)  :  1,348 KB
mini_uav_41.jpg
29/3/2556 20:42:42
Size (KB)  :  1,283 KB
mini_uav_42.jpg
30/3/2556 9:12:00
Size (KB)  :  1,894 KB
mini_uav_43.jpg
30/3/2556 9:12:10
Size (KB)  :  1,851 KB
mini_uav_44.jpg
30/3/2556 16:19:44
Size (KB)  :  2,902 KB
mini_uav_45.jpg
30/3/2556 16:20:18
Size (KB)  :  2,850 KB
Pages:     1