ผบ.ศร. นำข้าราชการและครอบครัวร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดธรรมวารีฯ เมื่อ 14 ก.พ.57

Thumbnail Image Table
IMG_0271.jpg
18/2/2557 9:54:31

Size (KB)  :  868 KB
IMG_0274.jpg
18/2/2557 9:54:48

Size (KB)  :  725 KB
IMG_0275.jpg
18/2/2557 9:54:57

Size (KB)  :  640 KB
IMG_0276.jpg
18/2/2557 9:55:04

Size (KB)  :  837 KB
IMG_0278.jpg
18/2/2557 9:55:13

Size (KB)  :  869 KB
IMG_0279.jpg
18/2/2557 9:55:22

Size (KB)  :  236 KB
IMG_0284.jpg
18/2/2557 9:55:38

Size (KB)  :  1,054 KB
IMG_0286.jpg
18/2/2557 9:55:55

Size (KB)  :  685 KB
IMG_0287.jpg
18/2/2557 9:56:04

Size (KB)  :  628 KB
IMG_0291.jpg
18/2/2557 9:56:35

Size (KB)  :  1,003 KB
IMG_0298.jpg
18/2/2557 9:56:44

Size (KB)  :  928 KB
IMG_0301.jpg
18/2/2557 9:56:54

Size (KB)  :  814 KB
IMG_0303.jpg
18/2/2557 9:57:14

Size (KB)  :  604 KB
IMG_0304.jpg
18/2/2557 9:57:22

Size (KB)  :  576 KB
IMG_0307.jpg
18/2/2557 9:57:43

Size (KB)  :  824 KB
IMG_0311.jpg
18/2/2557 9:57:54

Size (KB)  :  1,081 KB
IMG_0312.jpg
18/2/2557 9:58:05

Size (KB)  :  1,016 KB
IMG_0318.jpg
18/2/2557 9:58:46

Size (KB)  :  808 KB
IMG_0319.jpg
18/2/2557 9:58:54

Size (KB)  :  929 KB
IMG_0321.jpg
18/2/2557 9:59:13

Size (KB)  :  771 KB
Pages:     1