ผบ.ศร. เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 99 ที่หอประชุม ศร.เมื่อ 19 ก.พ.57

Thumbnail Image Table
IMG_0436.jpg
18/2/2557 10:00:25

Size (KB)  :  500 KB
IMG_0438.jpg
18/2/2557 10:00:41

Size (KB)  :  716 KB
IMG_0439.jpg
18/2/2557 10:00:49

Size (KB)  :  560 KB
IMG_0441.jpg
18/2/2557 10:01:04

Size (KB)  :  528 KB
IMG_0442.jpg
18/2/2557 10:01:13

Size (KB)  :  538 KB
IMG_0446.jpg
18/2/2557 10:01:52

Size (KB)  :  544 KB
IMG_0448.jpg
18/2/2557 10:02:13

Size (KB)  :  651 KB
IMG_0449.jpg
18/2/2557 10:02:20

Size (KB)  :  657 KB
IMG_0451.jpg
18/2/2557 10:02:39

Size (KB)  :  527 KB
IMG_0453.jpg
18/2/2557 10:02:56

Size (KB)  :  530 KB
IMG_0456.jpg
18/2/2557 10:03:20

Size (KB)  :  634 KB
IMG_0458.jpg
18/2/2557 10:03:36

Size (KB)  :  401 KB
IMG_0460.jpg
18/2/2557 10:03:44

Size (KB)  :  640 KB
IMG_0464.jpg
18/2/2557 10:04:17

Size (KB)  :  573 KB
IMG_0466.jpg
18/2/2557 10:04:27

Size (KB)  :  515 KB
Pages:     1